บทความ : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยและวัสดุธรรมชาติ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

รื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยและวัสดุธรรมชาติ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :