Search for:
องค์ความรู้เรื่อง “เรื่อมด”
โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น, ๒๕๖๕

รายละเอียด :  ๕ หน้า : ภาพประกอบสี ; ๒๙ ซม.

สาระสังเขป : บทความองค์ความรู้ เรื่อง เรือมด หรือ เรือใบมด เป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙  ทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ และพระราชทานชื่อ เรือใบมดแปลงมาจากเรือใบ “ม็อธ” ซึ่งที่มาของชื่อทรงมีรับสั่งว่า “ที่ชื่อมดนั้น เพราะมันกัดเจ็บ ๆ คัน ๆ ดี” ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบต่อๆมาอีกโดยได้พระราชทาน ชื่อว่าเรือใบซุปเปอร์มด และเรือใบไมโครมด

องค์ความรู้ เครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุดที่๑ – ๗
โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น, ๒๕๖๕

รายละเอียด : ๗ ชุดองค์ความรู้เครื่องใช้ ภูมิปัญญา : ภาพประกอบสี ; ๒๙ ซม.

สาระสังเขป : บทความองค์ความรู้ เรื่องเครื่องใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทั้งหมด ๘ ชุดองค์ความรู้  จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประดิษฐ์คิดค้นวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมา อีกทั้งสะท้อนลักษณะการดำรงชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ เช่น

ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย : เตารีดถ่าน, ม้าหั่นยา, มีดหั่นหมาก, หมอนไม้, ตลับเมตรพับ, เชี่ยนหมาก, หมา ภาชนะสำหรับตักน้ำ (ภาษาถิ่นภาคใต้)

ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย : ครกกระเดื่อง, คราด, เคียว, เคียวขอ, เครื่องสีข้าวโบราณ, ไม้หาบกล้า, ถังตวงข้าว, ถังตวงหอยแมลงภู่

ชุดที่ ๓ ประกอบด้วย : กระต่ายขูดมะพร้าวม, กระติบ, เครื่องโม่แป้งโบราณ, ตะกร้าล้างปลา, เตาขนมครก, หม้อดิน, หวด, หีบยาเส้น , ไหจู๋ (ไหปลาร้า), ไหซอง,ไหทรงโกศหรือไหเท้าช้าง

ชุดที่ ๔ ประกอบด้วย : งอบ, หมวกกุยเล้ย, หมวกสานด้วยไม้ไผ่, ฝาชี, ตะกร้าก้านมะพร้าว, ตะเกียง,ระหัดวิดน้ำ

ชุดที่ ๕ ประกอบด้วย :  ข้อง, แงบ, ไซดักปลา, ลอบ,สุ่ม, อีจู้, ช้อน, ฉมวก

ชุดที่ ๖ ประกอบด้วย : กระจาด,กระจาดหาบ,กระจาดเล็ก,กระชอน,กระด้ง ,ชะลอม,กระบุง,ตะกร้า,สาแหรก,ผลิตภัณฑ์จักสานทองเหลือง

ชุดที่ ๗ ประกอบด้วย :  เสวียน,โกก,กระดิ่งคอวัว ,มีดปาดตาล,กระบอกใส่น้ำตาล,เคียวหางแมงป่อง (เคียวเขมร),ตะเกียบนวดงวงตาล,ผลิตภัณฑ์สานด้วยใบตาล, พัดใบตาล,ปืนแก๊ป, หอกใบปรือ,ผาลไถนา,เสือตบก้น

องค์ความรู้ย้อนรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผ่านมืองฉะเชิงเทรา(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

โดย: ธนเทพ ศิริพัลลพ

ผู้แต่งร่วม: วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ธ311อ 2564

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม: 90 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.

สรุปสาระสังเขป : ย้อนรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากมหาราชผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ได้ออกพระนามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแตกต่างกันในแต่ละห้วงเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับพระสถานภาพ และการออกพระนามตามเอกสารต่างๆที่นำมาอ้างอิง

องค์ความรู้เทคนิคการย้อมผ้าสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าไทยสู่การสร้างเอกลักษณ์ชองชุมชนบ้านอ่างเตย อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 746.09593 อ114 2564

ข้อมูลการพิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม : 79 แผ่น ; ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : ผ้าไทยถือเป็นศิลปหตถกรรมมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สมควรอนุรักษ์ไว้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงอนุรักษ์ผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน นำไปสู่กระบวนการการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น – ผ้าไทย และหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์ความรู้เรื่องดอกสารภี : อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ขาดไฟล์เอกสาร)

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น.

ชื่อชุด: ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมสู่การสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 580 อ114 2563

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2563

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น – ผ้าไทย กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง :องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย : กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : 746.09593 อ114 2563

รายละเอียด : 46 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานอีจู้ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานอีจู้ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยและวัสดุธรรมชาติ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

รื่อง : การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยและวัสดุธรรมชาติ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองสาน ตำบลท่าไข่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลงานผลิตภัณฑ์จากทองเหลืองสาน ตำบลท่าไข่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :

บทความ : การจัดเก็บข้อมูลการผลิตเรือจำลอง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง : การจัดเก็บข้อมูลการผลิตเรือจำลอง  ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อผู้แต่ง : สำนักวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่พิมพ์ของเอกสาร :