องค์ความรู้ย้อนรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผ่านมืองฉะเชิงเทรา(ไม่มีไฟล์เอกสาร)

โดย: ธนเทพ ศิริพัลลพ

ผู้แต่งร่วม: วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ธ311อ 2564

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2564

รายละเอียดตัวเล่ม: 90 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.

สรุปสาระสังเขป : ย้อนรอยเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากมหาราชผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ได้ออกพระนามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแตกต่างกันในแต่ละห้วงเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับพระสถานภาพ และการออกพระนามตามเอกสารต่างๆที่นำมาอ้างอิง