องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น – ผ้าไทย กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง :องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย : กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : 746.09593 อ114 2563

รายละเอียด : 46 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2563