ฉบับอำเภอท่าตะเกียบ

ผู้แต่ง :วชิรพงษ์  มณีนันทิวัฒน์,สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ, ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง, นวงลออ อนุสิทธิ์, ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ, ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล, สุรพล โต๊ะสีดา, อรวรรณ  เล็กชะอุ่ม

เลขเรียกหนังสือ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2559

บรรณลักษณ์ : 142 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

สาระสังเขป : อำเภอท่าตะเกียบเกี่ยวข้องกับเมืองหลวงสมัยรัชกาลที่ 3 ในสถานะบทบาทด้านวัฒนธรรมด้านศาสนา คือเสาชิงช้า ที่บริเวณวัดสุทัศน์เทพวราราม เป้นกิ่งอำเภอท่าตะเกียบ ในฐานะบทบาทการเมืองการปกครอง และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2539 เป้นเมืองชายแดนที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 100 กิโลเมตร ในฐานะที่เป็นจังหวัดที่เชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นในภาคตะวันออกที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อ 5 จังหวัด(ภาคตะวันออก) บางพื้นที่ยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์จนได้รับการย่องย่องให้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดคื  ป่าฤาไน ป่าสมบูรณ์