ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง : ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้แต่ง : โดย ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

พิมพ์ครั้งที่ :

พิมพ์ลักษณ์ : ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท,

บรรณลักษณ์ : 31 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

สาระสังเขป : ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาช่วยสร้างคุณค่าทางสังคม และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากวัดโสธรวรารามวรวิหาร ถนนศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ไปตามถนนเส้นมรุพงษ์ต่อเนื่อง ไปยังถนนพานิช และสิ้นสุดที่วัดจีนประชาสโมสร ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ รวมสถานที่สำคัญทั่งสิ้น 14 แห่ง