Search for:
ข้อมูลรายงานเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประเพณีการทำขวัญข้าว

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 ข
พิมพ์ที่ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561
รายละเอียด : 22, แผ่น ; ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.
ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา : ตำนานหลวงพ่อพุทธโสธร

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขเรียกหนังสือ : 294.3435 ข282

พิมพ์ที่ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561

รายละเอียดเล่ม : 37, แผ่น ; ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.

ข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา : ประเพณีแห่ธงตะขาบ 
ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขเรียกหนังวสือ : 390.09593 ข282

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ; สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2561

รายละเอียดตัวเล่ม: 47 แผ่น ; ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.